تایم بلاگ

برنامه ریزی و ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی

برنامه ریزی عملیات حسابرسی داخلی – شرکت فراز گستر …
fgrgroup.org/حسابرسی-داخلی-مبتنی…ریسک/برنامه-ریزی-عملیات-حسابرسی-داخلی/
برنامه ریزی عملیات حسابرسی داخلی، فرآیند شناسایی و اولویت بندی امکان حسابرسی واحدها و … ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق.
برنامه ریزی انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ارزیابی ریسک …
https://www.linkedin.com/…/برنامه-ریزی-انجام-حسابرسی-داخلی-مبتنی-بر-ارزیابی-…
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ –
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮ
ensani.ir/fa/article/download/327857
توسعه مهارت ها – برنامه ریزی در حسابرسی داخلی – Internal Audit
https://internalaudit.ir/articles/برنامه-ریزی-در-حسابرسی-داخلی
۷ تیر ۱۳۹۶ –
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺷﺮﮐﺘﯽ راﻫﺒﺮي داﺧﻠﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
https://accstrategysj.ut.ac.ir/article_64805_cc4ee934bb8f3a636b4fe020ae896c3e.pdf
مراحل پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک – حسابرسی …
hesfa.ir/حسابرسی-مبتنی-بر-ریسک-2/
استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص . …
www.ssic.ir/Portals/0/Document/hamayesh/danaee1.pptx
۱ تیر ۱۳۹۵ –
حسابرسی داخلی در عمل | انجمن حسابرسان داخلی ایران
iaia.org.ir/حسابرسی-داخلی-در-عمل/
عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=428&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
نقــش آینــده ی حسابرســی داخلـی در مدیریت ریسـکـــ – …
https://hesabrasandakheli.ir/article-1-24-fa.pdf
ارزیابی مؤثر ریسک فناوری اطالعات و برنامه ریزی … – …
hesabrasandakheli.ir/article-1-200-fa.pdf
کارآمدی حسابرسان داخلی
www.iac-alzahra.com/Portals/8/7.%20Dr.%20Hatefi.pptx
نظام کنترل داخلی
https://www.ikcu.com/userfiles/cliparts/nezam_control.pdf
مدیریت ریسک شرکت ها با حسابرسی داخلی – Iqna
iqna.ir/fa/news/3751835/مدیریت-ریسک-شرکت-ها-با-حسابرسی-داخلی
استاندارد 4130 برنامه ریزی حسابرسی مالی – دیوان محاسبات
www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/standardha/4130.0001.pdf
اﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ – بورس اوراق بهادار
tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/nezamname.pdf
حسابرسی و کنترل داخلی – گروه سگال
www.segalsystem.com/page.php?content…حسابرسی%20و%20کنترل%20داخلی
استانداردهای حسابرسی داخلی – انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
www.icifm.ir/Content/media/image/2015/11/90_orig.pptx
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در ﺧﺼﻮص داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧ
www.bankmellat.ir/Public/11/Bankmellat/…/Gozaresh-Hesabresi_Dakheli.pdf
بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی …
qfaj.ir/article-1-278-fa.pdf
در مرحله اصلی برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی نامناسب خطر حسابرسی ممکن است … تحریف های دیگر با اهمیت باشد اما کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی قادر به …
گزارش کنترل های داخلی
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial…
نقش آینده حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک – مالی آنلاین
malionline.ir/fa/doc/news/165/نقش-آینده-حسابرسی-داخلی-مدیریت-ریسک
ﺗﺒﻴﻴﻦ و آزﻣﻮن ﻣﺪل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
jmfr.srbiau.ac.ir/article_5069_aaf82c05cab0bc93566620fc997e75f1.pdf
۹ دی ۱۳۸۷ –
پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه …
https://www.resathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-کنترلهای-داخلی-بر-اثر…
خدمات حسابرسی داخلی و عملیاتی – گروه مشاوران کارپیرا
https://kar-pira.ir/خدمات-حسابرسی-داخلی-و-عملیاتی/
هرگونه فعالیت ممیزی یا بازرسی اعم از حسابرسی داخلی مستلزم کسب شناخت کامل و جامع از موضوع مورد رسیدگی است. در حقیقت … ارزیابی ریسک و برنامه ریزی اولیه.
منشور حسابرسی – Tejaratbank
https://www.tejaratbank.ir/about_bank/1591125-Charter-Audit.html
Full Text – دانشگاه فردوسی مشهد
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059584.pdf
حسابرسی داخلی
ghatreh88.persiangig.com/BanK%20audit.ppsx
ترجيحات حسابرسان ايران از ارزيابي عوامل موثر بر ريسک …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220916
موارد ارزیـابی فرآینـدهای حسابرسی داخلی و مستقل – ويرا …
farsacc.ir/موارد-ارزیـابی-فرآینـدهای-حسابرسی-دا/
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی – بلاگ سایت قیاس – نرم …
https://www.gheyas.com/blog/عوامل-موثر-بر-کیفیت-حسابرسی/
۷ شهریور ۱۳۹۷ –
IA-CM ) ( مدل قابلیت حسابرسی داخلی – انجمن حسابرسان داخلی …
iaia-internal-auditor.ir/uploadFiles/دکتر%20رحمانی%20-کنگره1.pdf
رهنمودهایی برای نظام موثرکنترل داخلی در موسسات اعتباری
https://www.cbi.ir/page/5262.aspx
ارزیابی کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی
www.hesabras.com/Content/media/article/Arzyabiye%20Karayi-67_0.pdf
حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک – سایت تخصصی حسابداران …
https://saberiali.blogsky.com/1395/01/18/post-956/
داﺧﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮ
dl.accdownload.ir/…/حسابرسی%20داخلی-استانداردهاي%20بين%20المللي%20حسابر…
حسابرسی مدیریت ریسک
www.modirinfo.com/content/5/3407/حسابرسی-مدیریت-ریسک
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ –
برنامه‌ريزي حسابرسي چيست؟ | فینمگ – مجله مالی اقتصادی – …
آن کننده تعیین معیارهای و ریسک بر مبتنی بررسی …
حسابرسی مبتنی بر ریسک – Vepub
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ –
های دولتی ساسمان مذیزیت ریسک و کنتزل در عملکزد داخلی …
مقدمه اهمیت برنامه ریزی
دوره حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری | همه روزه – مرکز آموزش …
ریزی ریسک و برنامه تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات …
بسته آموزشی ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری …
دومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران > پدیدپرداز پردیس
بهترین رویه ها در برنامه ریزی حسابرسی. · ارزیابی ریسک و کنترل : بهترین رویه ها برای موفقیت. · همکاری حسابرسی داخلی با ذینفعان در جهت ارزش افزایی. · ریسک …
برنامه آموزش حسابرسی و کنترلهای داخلی – گروه سگال
حسابداري مديريت | گروه مشاوران پنکو
نظام کنترل های داخلی – بانک پاسارگاد
حاکمیت شرکتی، راهبردها و ابزارهای نوین مدیریت ریسک …
الگوی مناسب حسابرسی داخلی در صنعت بیمه/ جعفر یاری … – …
اصل مقاله (3.94 MB) – مطالعات تجربی حسابداری مالی
واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری … – پژوهش …
بزرسی رابطه بیه مدیزیت ریسک )عدم اطمیىبن محیطی( ي …
بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به … بر ریسک و واحدهای خصوصی، صنعت مالی و بزرگ وجود دارد و در برنامه ریزی.
مفهوم خطر حسابرسی و حسابرسی مبتنی بر ریسک چیست؟
حسابرسی داخلی در بانک ها و مؤسسات – بنکر

فروشگاه مارکت سنتر