تایم بلاگ

پاورپوینت کلیاتی در مورد برخی از بیماری های عفونی در ایران

مقاله اصلی Original Article بررسی میزان شیوع و مرگ ومیر …
journals.sbmu.ac.ir/spip/article/download/9292/7146
بیماری‌های شایع عفونی در حج – طب جنوب
ismj.bpums.ac.ir/article-1-559-fa.pdf
تاریخچه بیماری‌های عفونی باکتریایی شایع در ایران – مجله …
ijmm.ir/article-1-856-fa.pdf
۲۵ تیر ۱۳۹۷ –
1384 85 – وﻳﺮوﺳﻲ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ در اﻳﺮان، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮ – …
www.iiccom.org/JOURNAL/PDF/38/5.PDF
بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه تهران در زمینه بیماریهای …
hnmj.gums.ac.ir/article-1-254-en.pdf
نويسنده: ويدا صادق زاده
hnmj.gums.ac.ir/article-1-230-en.pdf
بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF . …
www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=5554
فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS … 14 مقاله … 6 : بررسی سطح آگاهی ساکنین شهرستان بوشهر در مورد سل · چكيده …
بانك اطلاعاتي مستندات بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60498
بیماری‌های عفونی شفاخانه خطر بزرگ‌تر از ایدز و سل اند | آلمان …
https://www.dw.com/fa-af/بیماریهای-عفونی-شفاخانه-خطر…از-ایدز…/a-36088600
۲۸ مهر ۱۳۹۵ –
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎر اﻗ
him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/522/642
PDF Compressor – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
zums.ac.ir/files/eoc/files/آموزش/تب_هاي_خونريزي_دهنده_عفوني_Compressed.pdf
بررسی علل و علائم بیماری ریوی رَبو، بر اساس منابع طب …
quranmed.com/article-1-136-en.pdf
برنامه ی اموزشی و ضوابط رشته ی تخصصی بیماریهای عفونی …
med.mui.ac.ir/sites/default/files/users/ofony/c.pdf
اپیدمیولوژی سل در دهه اخیر و مروری بر وضعیت آن در جنوب شرق …
zjrms.ir/article-1-1782-fa.pdf
سل – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سل
شیوه نوین آموزش نسخه نویسی بیماریهای متنوع عفونی …
sdmej.ir/article-1-363-fa.pdf
۲۹ فروردین ۱۳۹۱ –
تشخیص عفونت‌های باکتریایی؛ روش های سنتی و مولکولی: …
journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=4206&sid=1&slc_lang=fa&html=1
متن کامل (PDF) – مجله پیاورد سلامت
payavard.tums.ac.ir/article-1-140-fa.pdf
تبیین مشکلات سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماری های …
sjku.muk.ac.ir/article-1-1972-fa.pdf
اصل مقاله – مجله تحقیقات دامپزشکی
https://jvr.ut.ac.ir/article_29303_6499b03e494c764a7bd4768717a5ea2e.pdf
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ
medicine.mubabol.ac.ir/PDF/0008.pdf
۴ خرداد ۱۳۸۷ –
مقاله اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی در حوادث غیر مترقبه – …
https://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_089=اپیدمیولوژی-بیماریه…
درمانی بیماریهای عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیو – …
militarymedj.ir/article-1-244-fa.pdf
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺳﻞ (TB) ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ
sjfm.ir/files/site1/user_files_570295/admin-A-10-1-24-1d7485e.pdf
تاریخ اسلامی شماره 10 – دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_4881_f125a51cf96d0201d2f675dd8b71e141.pdf
تحلیل جامعه شناختی بیماری قلبی و عروقی – مجله جامعه …
www.jsi-isa.ir/article_21886.html
نقش عوامل محیطی و سبک زندگی در بروز و شیوع سرطان – مجله …
jehe.abzums.ac.ir/article-1-287-fa.pdf
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ –
سایه بیماری های واگیردار بر سر سیل زدگان – آذربایجان …
azenglishnews.com/guney/سایه-بیماری-های-واگیردار-بر-سر-سیل-زدگا/
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ –
بیماري آنفلوانزا: مروري بر مطالعات اپیدمیولوژیک، …
vj.areo.ir/article_105734_a76834d165cec6a4bd016fd558071614.pdf
۱۰ نکته حیاتی درباره اهمیت خواب – BBC News فارسی
www.bbc.com/persian/science-41795203
۱۲ آبان ۱۳۹۶ –
میزان بکارگیری احتیاط های استاندارد پیشگیری از …
nmj.umsha.ac.ir/article-1-64-fa.pdf
طراحی الگوی بومی مدیریت منابع مراکز مشاوره بیماری های
jarums.arums.ac.ir/article-1-142-fa.pdf
اي ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ، ﺑﺮرﺳﻲ اﭘ
www.bioline.org.br/pdf?pe07047
Slide 1
www.pitt.edu/~super7/24011-25001/24261.ppt
اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها – مرکز تحقیقات …
idrc.resv.hums.ac.ir/uploads/57_730_71_1.pdf
A ﺷﻬﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮواﭘﻴ – فصلنامه علوم …
iau-tmuj.ir/files/site1/user_files_5255d5/admin-A-10-1-94-7132bc8.pdf
دﻫﻨﺪه ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ و ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد اﺑ – Qom …
journal.muq.ac.ir/article-1-571-en.pdf
وضعیت نظام مراقبت بیماری های منتقله از راه تماس جنسی در …
jhad.kmu.ac.ir/article-1-105-fa.pdf
وضعیت سل دامی در ایران و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن
jvcp.iaut.ac.ir/article_517833.html
بيماري های نوپدید (Emerging Diseases)، بيوتروريسم … – …
https://www.researchgate.net/…/Investigation-on-Emerging-and-Remerging-Diseases-a…
نقش هسازی پراکندگی جغرافیایی بیماری های قارچی مهم ایران
https://neoscriber.org/cdn/dl/f1f6d6ac-dd8b-11e7-bd22-a76892e1013d
نقش هسازی پراکندگی جغرافیایی بیماری های قارچی مهم ایران
journals.ajaums.ac.ir/article-1-990-fa.pdf
نحوه احراز مسؤولیت کیفری در بیماری‌های واگیردار و جرائم …
ijmedicallaw.ir/article-1-388-fa.pdf
مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة …
law.journals.isu.ac.ir/article_1282.html
عفوني
medicine.mazums.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub…/CurriculumTakh_BimariOfooni9511.pdf
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ –
زمانی مناطق پرخطر بیماری لپتوسپیروز با استفاده از – …
jgst.issge.ir/article-1-483-en.pdf
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ –
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر بیماری سل در استان …
eco.iaufb.ac.ir/article_8479.html
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ
www.sepehr.org/article_26309_49eec8f90aca19df792de774076b45d2.pdf
دریافت مقاله
ensani.ir/fa/article/download/116230
ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در – OceanDocs
https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/13972/48901.pdf?sequence=1…
۱۲ اسفند ۱۳۹۴ –
مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به …
feyz.kaums.ac.ir/article-1-1907-fa.pdf
مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل …
www.ivj.ir/article_5834.html
فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره 83 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2171
فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري. Iranian Journal of Infectious Diseases ISSN 1680-0192 فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي داراي رتبه علمي – پژوهشي (پزشکي)
بیماری های جنسی در مردان ایرانی رو به افزایش است؛ بمب های …
https://www.khabaronline.ir/…/بیماری-های-جنسی-در-مردان-ایرانی-رو-به-افزایش-است-…
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ –
لیست بیماری‌های عفونی شایع – راسخون
https://rasekhoon.net/article/show/1159930/لیست-بیماری-های-عفونی-شایع
مروری بر جدیدترین اطلاعات از اختصاصات و بیماری زایی …
jssu.ssu.ac.ir/article-1-755-fa.pdf
معرفی مهمترین بیماری های عفونی (باکتریائی و ویروسی) …
ornamentalaquatics.ir/browse.php?a_code=A-10-1-10&slc_lang=fa&sid=1

فروشگاه مارکت سنتر